Sistem Ar Rahnu Bukan Perniagaan

Kalkulator Emas Ar Rahnu

Saya ingin berkongsi ilmu, pengalaman, cara dan teknik pelaburan terbaik dalam pelaburan emas fizikal iaitu teknik pajak emas fizikal di Arrahnu gadaian islam Bank Islam. Dulu saya pajakkan emas saya di Arrahnu agrobank tapi Arrahnu agrobank sudah tidak lagi menerima emas jongkong atau syiling dinar.Bagi anda yang susah untuk gadai emas berbentuk gold bar atau syiling dinar bolehlah jadi dealer public gold dan gadai emas di cawangan public gold berdekatan anda.Bagi yang belum berpengalaman mengadai emas sila hubungi saya segera untuk membeli emas fizikal Public Gold dan dapat pengalaman mengadai emas iaitu satu teknik memanipulasi emas yang tidak dapat di lakukan melalui pelaburan wang.

Di atas kesedaran itu, sistem Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu ditubuhkan atas dasar Fardu Kifayah dan bukan atas dasar keuntungan semata-mata oleh pelaksanaannya. Sistem yang dinamakan Skim Pajak Gadai Islam Ar-Rahnu ini sebenarnya dilahirkan sehubungan dengan Akta 81–Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 di bawah Seksyen 46. Ia juga merupakan rentetan daripada perlaksanaan Syariah dalam sistem perbankan pada awal 1983. Ianya telah dilaksanakan buat pertama kalinya oleh Majlis Agama Islam Terengganu pada 23 Januari 1993 dengan dikenali sebagai Muassasah Gadaian Islam Terengganu. Memandangkan skim ini berdaya maju dan memenuhi kehendak dan hukum Syariah, beberapa badan pergerakan koperasi dan kerajaan negeri telah mula menceburkan diri.

Seperti yang saya telah janjikan pada entri yang lepas, entri kali ini saya akan menyentuh berkenaan bab “pajakan” Pajak atau gadai merupakan perkataan dan perbuatan yang amat ditakuti oleh orang melayu sejak zaman lalu. Ia dianggap sebagai satu perkara yang dilarang kerana ditakuti akan tergadai segala barang yang pajak (tanah, jam rolex, emas, rumah dsb). Pajakan konvensional (kedai pajak cina) selalunya mengenakan upah yang agak mahal dan pinjaman yang sedikit sehingga pemajak gagal menebus barang pajakan dan menguntungkan tokey kedai pajak kerana dapat barang pajakan dengan harga yang murah sedangkan nilainya melebihi nilai pajakan. Itu dahulu.Sebelum adanya Ar-rahnu dalam perbankan Islam.

Saya memang membuat teknik ini. Bagi saya, ilmu yang baik + tindakan yang betul akan mendatangkan keuntungan yang besar. Saya bukan sekadar membeli emas fizikal sebagai pelaburan tetapi sebagai perniagaan. Daripada duduk termenung menunggu kenaikan harga emas, lebih baik saya tambah income dengan menjual emas. Emas yang saya jual ialah emas Public Gold. Mula-mula saya start dengan RM30 000, kemudian tambah lagi kepada RM50 000 dan akhirnya mencecah RM110 000. Kesemua ini saya beli emas. Memang untung sebab selain daripada menikmati kenaikan harga emas, saya juga mendapat pendapatan sampingan daripada menjual emas. Ini dinamakan melabur sambil berniaga.

Kalkulator Ar Rahnu

Kalkulator Emas Ar Rahnu
Kedai  Emas Video Emas Emas Borong
Definasi yang digunakan oleh Pajakkan Syariah Ar Rahnu

“Penggadai (al-raahin)” ertinya seseorang individu yang menggadaikan
barangnya kepada pengusaha Ar-Rahnu koperasi dan meminjam sejumlah wang dari
gadaian tersebut;

“Akad” ertinya majlis penyerahan dan penerimaan barang gadaian;
“Barang gadaian (marhun)” adalah barang emas yang boleh digadaikan
kepada koperasi dan boleh dijual beli;

“Nilai barang gadaian (nilai marhun)” ertinya harga barang gadaian yang
telah dinilai mengikut jenis, mutu, berat dan kandungan emas;

“Pemegang gadai (al-murtahin)” ertinya orang yang memegang barang
gadaian iaitu koperasi; dan

“Penaksir” ertinya pegawai yang bertanggungjawab menjalankan penilaian
barang gadaian tersebut.
Sistem kewangan Islam pada masa kini telah diperluaskan kepada pembiayaan pajak gadai sebagai usaha untuk menghapuskan riba dan gharar (ketidakpastian).

Tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan hasil bunga (faedah) yang dikenakan oleh pemilik pajak gadai sebagai ganjaran daripada wang tunai yang dipinjamkan.

Objektif utama aktiviti ini adalah seperti berikut:
(a) menyediakan keperluan kewangan yang mudah dan cepat kepada peniaga-peniaga kecil untuk dijadikan sebagai modal pusingan;

(b) menyediakan sumber kewangan alternatif kepada skim pajak gadai konvensional;

(c) membolehkan individu memperoleh kewangan yang lebih efektif dari segi kos tanpa perlu meminjam daripada saluran yang mahal seperti “ah long”,“ceti” atau syarikat peminjam wang;

(d) membangunkan kedudukan sosio-ekonomi masyarakat berpendapatan rendah dengan berperanan sebagai:
(i) modal kepada perniagaan kecil;
(ii) pembiaya pendidikan; dan
(iii) pembangunan dalam industri kecil dan sederhana.

5. Perbezaan utama antara sistem gadaian secara Islam dan konvensional ialah dalam kes gadaian secara Islam, barang gadaian tetap menjadi hak pemilik asal walaupun ia telah digadaikan. Cara pembayaran balik marhun tersebut adalah
berdasarkan kepada nilai marhun dan upah pemegangan yang sewajarnya. Sistem gadaian ini adalah berkonsepkan amal jariah dan bantu-membantu bagi individu yang memerlukan untuk meringankan bebanan mereka.

6. Dalam sistem gadaian konvensional, barang yang digadaikan mengikut amaun tertentu akan lupus sekiranya tidak ditebus dalam tempoh gadaian. Cara pembayaran balik pula adalah berdasarkan kepada nilai barang dan ditambah dengan faedah atau
riba. Amalan sebegini pasti membebankan individu yang memerlukan kerana mereka perlu membayar faedah yang dikenakan dan ia jelas melibatkan unsur-unsur riba dan gharar.